Skip links

RODZAJ USŁUGI PODKATEGORIA CENA
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA(wywiad, omówienie wyników, wskazówki do pracy z dzieckiem) Bateria 5/6 (ocena gotowości szkolnej) 150 zł/spotkanie
Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w nauce 150 zł/spotkanie
TERAPIA PEDAGOGICZNA 80 zł/1h
KONSULTACJA/ PORADA WYCHOWAWCZA 120 zł/do 1,5 h
TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 250 zł/osoba
JEDNODNIOWE WARSZTATY WYCHOWAWCZE 80 zł/osoba
PORADA ZAWODOWA 150 zł/do 1,5h
MEDIACJE
SPOTKANIE INDYWIDUALNE 120 zł/1h
SESJA WSPÓLNA 220 zł/do 2h