Jednodniowe warsztaty dla rodziców

„ Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się przez to co robisz.”

Kevin Steede

Warsztaty pogłębiają umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci oraz podnoszą kompetencje wychowawcze.

Warsztaty obejmują następującą  tematykę :

  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami,
  • Jak zachęcać dzieci do samodzielności i współpracy,
  • Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać granice dziecku,
  • Jak rozwiązywać konflikty,
  • Jak nagradzać, aby wzmacniać właściwe zachowania dzieci i jak stosować konsekwencje,
  • Jak rozwiązywać konflikty czyli debata rodzinna

Warsztaty pogłębiają umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci oraz podnoszą kompetencje wychowawcze .

Każdy warsztat trwa 3 godziny zegarowe- cena jednego szkolenia 80 zł (drugi rodzic płaci połowę).