Skip links

„ Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się przez to co robisz.”

Kevin Steede

Warsztaty pogłębiają umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci oraz podnoszą kompetencje wychowawcze.

Warsztaty obejmują następującą  tematykę :

 Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami,

 Jak zachęcać dzieci do samodzielności i współpracy,

 Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać granice dziecku,

 Jak rozwiązywać konflikty,

 Jak nagradzać, aby wzmacniać właściwe zachowania dzieci i jak stosować konsekwencje,

 Jak rozwiązywać konflikty czyli debata rodzinna

Warsztaty pogłębiają umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci oraz podnoszą kompetencje wychowawcze .

Każdy warsztat trwa 3 godziny zegarowe- cena jednego szkolenia 80 zł (drugi rodzic płaci połowę)