Skip links

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych, najczęściej związanych z rozwodem lub separacją, ale także inne spory pomiędzy członkami rodzin.  Mediator pomaga stronom zaangażowanym w spór komunikować się tak, aby umożliwićim wzajemne wysłuchanie, zrozumienie oraz znalezienie rozwiązania  konfliktu satysfakcjonującego każdą z nich.

 rodziną zastępczą i adopcyjną,

 partnerami w stałym związku,

 rozstającymi się małżonkami,

 dziadkami a wnukami,

 rodzicami a dziećmi,

 rodzeństwem, kuzynostwem i wujostwem

 całymi rodzinami,

 synową, teściową, teściem,

 zięciem, teściową, teściem.

Mediacja  jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator rodzinny pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Efektem mediacji jest wzajemne zrozumienie i wypracowanie satysfakcjonującej ugody. Każda mediacja jest poufna.

Sesje mediacyjne trwają zazwyczaj ok półtorej godziny. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny (indywidualny), w czasie którego przedstawiane są ich szczegółowe zasady. Po zaakceptowaniu reguł mediacji strony zawierają kontrakt dotyczący rozpoczęcia procesu mediacji i prowadzenia właściwych spotkań mediacyjnych. Sesje odbywają się z udziałem wszystkich stron konfliktu, tzn. obojga skonfliktowanych małżonków, czy obojga skonfliktowanych  rodziców.

Zazwyczaj potrzebne są od dwóch do pięciu sesji mediacyjnych.