Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych, najczęściej związanych z rozwodem lub separacją, ale także inne spory pomiędzy członkami rodzin.  Mediator pomaga stronom zaangażowanym w spór komunikować się tak, aby umożliwić im wzajemne wysłuchanie, zrozumienie oraz znalezienie rozwiązania  konfliktu satysfakcjonującego każdą z nich.

  • rodziną zastępczą i adopcyjną,
  • partnerami w stałym związku,
  • rozstającymi się małżonkami,
  • dziadkami a wnukami,
  • rodzicami a dziećmi,
  • rodzeństwem, kuzynostwem i wujostwem
  • całymi rodzinami,
  • synową, teściową, teściem,
  • zięciem, teściową, teściem.

Mediacja  jest prowadzona przez dwóch bezstronnych, neutralnych mediatorów, których akceptują obie strony.

Mediator rodzinny pomaga stronom poszukać możliwe do zrealizowania rozwiązania.  Kieruje procesem negocjacji w warunkach współpracy i  porozumienia.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Efektem mediacji jest wzajemne zrozumienie i wypracowanie satysfakcjonującej ugody. Każda mediacja jest poufna.

Sesje mediacyjne trwają zazwyczaj ok półtorej godziny. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny (indywidualny), w czasie którego przedstawiane są ich szczegółowe zasady. Po zaakceptowaniu reguł mediacji strony zawierają kontrakt dotyczący rozpoczęcia procesu mediacji i prowadzenia właściwych spotkań mediacyjnych. Sesje odbywają się z udziałem wszystkich stron konfliktu, tzn. obojga skonfliktowanych małżonków, czy obojga skonfliktowanych  rodziców.

Zazwyczaj potrzebne są od dwóch do pięciu sesji mediacyjnych.