Skip links

„ Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się przez to co robisz.”

Kevin Steede

to program dla rodziców i opiekunów, który ma na celu zdobycie wiedzy na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą rodzicom radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Podczas zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

 Jak stawiać i przestrzegać granic, aby dziecko czuło się bezpiecznie i je respektowało.

 Jak rozpoznawać uczucia dziecka i pomóc mu radzić sobie z uczuciami.

 Co zamiast karania.

 Jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty i wspólnie znajdować rozwiązania.

 Jak chwalić i zachęcać by budować realne poczucie własnej wartości dziecka.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, praktyczne ćwiczenia, praca w grupkach. Warsztat jest przeznaczony dla rodziców pragnących rozwijać się jak również przeżywających różnego rodzaju trudności wychowawcze.